Κεραμίδι Βάλτου Αιτωλ/νίας. Για ειδήσεις απο τον Τόπο μας και πολλά άλλα....: All items | GreekADD

Κεραμίδι Βάλτου Αιτωλ/νίας. Για ειδήσεις απο τον Τόπο μας και πολλά άλλα....: All items

Κεραμίδι Βάλτου Αιτωλ/νίας. Για ειδήσεις απο τον Τόπο μας και πολλά άλλα.... Ειδήσεις για το Κεραμίδι,την Αμφιλοχία, την Αιτωλοακαρνανία.. Ε...

Κεραμίδι Βάλτου Αιτωλ/νίας. Για ειδήσεις απο τον Τόπο μας και πολλά άλλα....
Ειδήσεις για το Κεραμίδι,την Αμφιλοχία, την Αιτωλοακαρνανία.. Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πρωτοσέλιδα, πολιτική, οικονομία- Αγροκτηνοτροφικά, Βίντεο, Αστεία, Παράξενα και άλλα.... 
Το εξωτικό νησί στην Ελλάδα με τις παραλίες που έχουν ζεστά νερά όλο το χρόνο - Και ποτέ κύμα [εικόνες] 🏝
May 26th 2018, 14:59, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

Διάπορος /Φωτογραφία: Shutterstock
Ομορφιά εξωτική, με μια τεράστια παραλία προστατευμένη πάντα από το άνεμο, νερά διάφανα, πραγματικά διαυγή, αλλά και... ζεστά! 

Ναι, ζεστά όλο το χρόνο σαν να έχεις ανάψει θερμοσίφωνο...

Ο λόγος για τη Διάπορο το εκπληκτικής ομορφιάς νησί που βρίσκεται στη Χαλκιδική, απέναντι από τη διάσημη παραλία της Βουρβουρούς.


Προορισμός ιδανικός για όσους θέλουν να χαλαρώσουν, να απομονωθούν σε μια από τις παραλίες του με τη λευκή-ροζ άμμο, αλλά και για όσους δεν πολυσυμπαθούν τα κρύα νερά ή θέλουν να κάνουν τα βουτιές τους μέχρι και τα βάθη του χειμώνα. Και αυτό γιατί στη μεγάλη παραλία στο φυσικό κόλπο του νησιού τα νερά είναι είναι πάντα ζεστά και πάντα γαλήνια καθώς είναι πάντα προστατευμένα από τον άνεμο.

Diaporos-1024x610.jpg

Με άλλα λόγια ο ορισμός του «Σαν την Χαλκιδική δεν έχει».
Ο μοναδικός τρόπος για να φτάσει κανείς εκεί είναι να… διαπραγματευτεί με τους ψαράδες της Βουρβουρούς και των γύρω περιοχών προκειμένου να σας μεταφέρουν με τις βάρκες τους...

ΑρχικήΑρχικήΑρχική

Φωτογραφίες: Shutterstock
Πηγή: www.iefimerida.gr
 Αρχική


Αμφιλοχία: Επιβολή προστίμου σε εργαστήριο επεξεργασίας ελιών
May 26th 2018, 12:12, by noreply@blogger.com (George Amfilochia), noreply@blogger.com (George Amfilochia)

Θέμα: Επιβολή προστίμου σε ιδιοκτήτη   εργαστηρίου επεξεργασίας ελιών, που λειτουργεί στο Δ.Δ. Σαρδινίων, του  Δήμου Αμφιλοχίας..

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1)  Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, Ν. 2690/1999, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.
2) Τον N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, καθώς και  τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν.
3) Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Μέρος Δεύτερο «Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων» και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 30 αυτού καθώς και την αριθμ. 484/36/Φ15/09-02-2012 Υ.Α.(ΦΕΚ 230Β) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του αρθρ. 29 παρ. 8 του Ν.3982/2011).
4) Τον Ν.4442/07-12-2016 (ΦΕΚ 230 Α') «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
5) Την Υ.Α. αριθμ οικ. 32790/392/Φ.15/28-03-2017 (ΦΕΚ 1061 Β΄) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας».
6) Την με αρ. 5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60Β/18-01-2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την ενκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ' αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β'1061) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας
7) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8) Το ΠΔ 132/2010 (ΦΕΚ 225Α΄) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.248595/27-12-16 (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  'Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας'.
9) Την με αρ. 6302/60/09-01-2017 (ΦΕΚ 211/30-01-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας».
10)Την με αρ. οικ.71382/1000/15-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 1082/29-03-2017) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας περί «Εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξηςκαι στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εμπορίου και Ανάπτυξης Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας'.
11) Το γεγονός ότι το εργαστήριο του θέματος λειτουργεί  χωρίς να έχει  υποβληθεί από τον φορέα η Γνωστοποίηση για την λειτουργία του εργαστηρίου  κατά παράβαση των  Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230Α) (άρθρο 18)  και ΥΑ 32790/392/Φ.15 (ΦΕΚ1061Β/28-3-2017)  (άρθρο 2) .
12)  Το έγγραφο πρόθεσης επιβολής κυρώσεων και πρόσκλησης στον ιδιοκτήτη της δραστηριότητας να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών
13) Την από 19-4-2018 απαντητική επιστολή του ιδιοκτήτη του εργαστηρίου.
14)  Την από  22-05-2018 έκθεση – εισήγηση επιβολής προστίμου  της Υπηρεσίας μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Επιβάλλεται, σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών διατάξεων, σε ιδιοκτήτη εργαστηρίου επεξεργασίας ελιών, που λειτουργεί στην περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας πρόστιμο χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00 €), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στη παράγραφο 11.
 2. Το ανωτέρω ποσό εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο  κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), σε οποιαδήποτε ΔΟΥ. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 7 της (5) σχετικής αποτελεί έσοδο της ΠΔΕ  κατά 50% ήτοι 625 € και καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου Προϋπολογισμού 64021, το υπόλοιπο ποσό επίσης κατά 50%  ήτοι 625€   καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου Προϋπολογισμού 3739, του κρατικού προϋπολογισμού. Ο ιδιοκτήτης /φορέας  εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας ή την κοινοποίηση της απόρριψης τυχούσης προσφυγής όπως αναφέρεται στην παρ. 3, καλείται να  προσκομίσει στην  Υπηρεσία μας τα πρωτότυπα των παραστατικών εξόφλησης αυτού, προκειμένου να γίνει η οριστική απαλλαγή του από την οφειλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στη βεβαίωση του παραπάνω ποσού  στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Κατά της απόφασης αυτής , οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ230Α), τα άρθρα 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1&4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας.


Ε.Α.  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΔΕ    
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ 
Τοπογράφος Μηχανικός

www.pde.gov.gr 

Μεταφόρτωση συνημμένων-η απόφαση: apofasi_prostim_pappas.doc

  Media files:
  22146.html (application/msword, 0.1 MB)
  👦 Λαχταριστά και υγιεινά πρωινά για παιδιά 👧
  May 26th 2018, 10:42, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Λαχταριστά και υγιεινά πρωινά για παιδιά

  Τα παιδιά που τρώνε πρωινό μαθαίνουν καλύτερα. Ιδέες για υγιεινά, παιδικά πρωινά.

  Η αλήθεια για το πρωινό

  • Μετά από αρκετές ώρες ύπνου το βράδυ το σώμα και το μυαλό μας χρειάζεται τροφή, πρωινό.
  • Το πρωινό μας δίνει ό,τι θρεπτικά στοιχεία χρειαζόμαστε για τη μέρα μας
  • Με ένα καλό πρωινό ξεκινάμε πιο δυνατοί, με καλύτερη διάθεση και αποδίδουμε καλύτερα σε ό,τι κάνουμε.
  • Εάν δεν πάρουμε πρωινό θα αισθανθούμε πολύ πεινασμένοι στο σχολείο.και θα αναγκαστούμε να φάμε τροφές λιγότερο υγιεινές και συχνά πολύ παχυντικές, που κανείς αγοράζει από μαγαζιά και περίπτερα.
  • Το πρωινό είναι μια καλή ευκαιρία να καθίσει η οικογένεια μαζί στο τραπέζι πριν ξεκινήσει τη μέρα της!

  Μύθοι για το πρωινό

  «Σε κάνει να παχαίνεις.»
  Όχι , γιατί ξεκινάς για το σχολείο χορτάτος. Δεν πεινάς στη μέση της ημέρας, δεν τρως κάτι «πρόχειρο» από έξω, που συνήθως είναι πιο παχυντικό.Το σώμα μας «καίει» το πρωί γρηγορότερα ό,τι τρώει.
  «Παίρνει πολύ ώρα. Όλοι βιαζόμαστε το πρωί!»
  Ακόμα και εαν δεν έχουμε χρόνο να καθήσουμε στο τραπέζι μπορούμε να πάρουμε κάτι στο δρόμο προς το σχολείο ή μέσα στο σχολικό.
  «Δεν μπορώ να φάω το πρωί, μου έρχεται ναυτία!»
  Είναι συνήθεια. Ξεκίνα σιγα σιγά με ένα ποτήρι γάλα, μετά από μερικές ημέρες λίγο ψωμί με τυρί ή μέλι και σιγά σιγά πρόσθεσε ό,τι σου αρέσει.

  Γιατί βοηθά το πρωινό τα παιδιά

  Τα παιδιά που τρώνε πρωινό μαθαίνουν καλύτερα
  • Συγκεντρώνονται καλύτερα
  • Κάνουν λιγότερα λάθη
  • Πετυχαίνουν υψηλότερη βαθμολογία στα τεστ
  • Είναι πιο δημιουργικά
  • Δουλεύουν γρηγορότερα
  • Προκαλούν λιγότερους καβγάδες
  Τα παιδιά που τρώνε πρωινό συμπεριφέρονται καλύτερα στο σχολείο
  • Είναι πιο συνεργάσιμα
  • Τα πηγαίνουν καλύτερα με τους συμμαθητές τους
  • Έχουν λιγότερες πιθανότητες να κάνουν πειθαρχικά παραπτώματα
  Υγιεινές επιλογές πρωινού
  • ½ φλιτζάνι του τσαγιού (30 γρ) δημητριακά ολικής άλεσης + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο)
  • ½ φλιτζάνι του τσαγιού (30 γρ) κουάκερ (βρώμη) + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο)
  • 1 κριθαρένιο παξιμάδι περίπου 25 γρ + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο)
  • 1 κριτσίνι πολύσπορο + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο)
  • 1 μπάρα δημητριακών + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο)
  • 1 κεσεδάκι γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά (2%) σκέτο ή με γεύση από κάποιο φρούτο + 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι + 1 κουτ της σούπας σταφίδες + 3 ανάλατα αμύγδαλα
  • 1 κεσεδάκι γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά (2%) σκέτο ή με γεύση από κάποιο φρούτο + 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι + κομμένες φέτες από κάποιο φρούτο εποχής
  • 1 κεσεδάκι γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά (2%) + ½ φλιτζάνι του τσαγιού (30 γρ) δημητριακά ολικής άλεσης ή ½ φλιτζάνι του τσαγιού (30 γρ) κουάκερ
  • 1 φρυγανιά σικάλεως + 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι/μαρμελάδα (χωρίς βούτυρο ή μαργαρίνη!) + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο)
  • 1 φρυγανιά σικάλεως + 1 κουταλάκι  του γλυκού φυστικοβούτυρο (χωρίς βούτυρο ή μαργαρίνη!) + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο)
  • 1 φρυγανιά σικάλεως + 1 λεπτή φέτα τυρί χαμηλό σε λιπαρά + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο)
  • 1 φέτα μαύρο ψωμί του τοστ ή ψωμί του τοστ ολικής άλεσης + 30 γρ σολωμός + λεμόνι + πιπέρι + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο)
  • 1 αυγό βραστό + 1 φρυγανιά σικάλεως + αρκετές λεπτές φέτες ντομάτας + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο)
  • 1 ολόκληρo αυγό + το ασπράδι από 1 άλλο αυγό στη μορφή ομελέτας (φτιαγμένα με ελάχιστο λάδι, μέχρι 1 κουταλάκι του γλυκού) + ψιλοκομμένα λαχανικά όπως ντομάτα, μανιτάρια, πολύχρωμες πιπεριές (χτυπημένα όλα μαζί)
  • 1 τοστ με: 2 φέτες μαύρο ψωμί ή ψωμί ολικής άλεσης (60 γρ), 1 λεπτή φέτα τυρί χαμηλό σε λιπαρά, 1 λεπτή φέτα γαλοπούλα βραστή + λαχανικά (αγγούρι, λάχανο, μαρούλι)
  • 1 τοστ με: 2 φέτες μαύρο ψωμί ή ψωμί ολικής άλεσης (60 γρ), 30 γρ τόνος σε νερό ή 1 αυγό βραστό + λαχανικά (αγγούρι, λάχανο, μαρούλι)
  • 1 φέτα μαύρο ψωμί του τοστ ή ψωμί του τοστ ολικής άλεσης + 1 κουταλάκι του γλυκού μερέντα + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο): αυτή η επιλογή μέχρι 1 φορά/εβδομάδα!
  • 1 μικρό κομμάτι σπιτικό κέικ των 30 γρ + 1 φλιτζάνι (240 ml) γάλα ελαφρύ (πράσινο): αυτή η επιλογή μέχρι 1 φορά/ εβδομάδα.


  Αλεξοπούλου Μαρία-ΧριστίναΓράφει: Αλεξοπούλου Μαρία-ΧριστίναΚλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
  iatronet.gr - υγεία, διατροφή, ομορφιά, φυσική κατάσταση, ειδήσεις, νέα, κατάλογοι υγείας
  Πηγή ανάρτησης: www.iatronet.gr


  thumbnailΑμφιλοχία: 20χρονος «έκλεψε» ανήλικη και κατέληξε με χειροπέδες
  May 26th 2018, 10:39, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Στη σύλληψη ενός 20χρονου που κατηγορείται για αρπαγή ανήλικης και εκούσια απαγωγή, προχώρησαν χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Α.Τ. Αμφιλοχίας.
  Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr ο νεαρός «έκλεψε» 17χρονη στην περιοχή της Αμφιλοχίας, με αποτέλεσμα να τον καταγγείλουν στην αστυνομία, η 45χρονη μητέρα και η επίσης 45χρονη νονά της ανήλικης.
  Η ανήλικη επέστρεψε στην οικογένειά της, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί για τα περαιτέρω στον Εισαγγελέα Αγρινίου.
   

  thumbnailΑυγουστος 2018: Τουρνουά beach volley στην Μπούκα..
  May 26th 2018, 10:32, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  video: Nick Nooz

  Τσίμπημα από τσούχτρα στην θάλασσα: Τι πρέπει να κάνετε
  May 26th 2018, 09:20, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  τσούχτρα
  Το τσίμπημα από τσούχτρα είναι αιφνίδιο και πολύ επώδυνο. Γι' αυτό είναι σώφρον να γνωρίζετε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε αν σας συμβεί, για να σας περάσει πιο γρήγορα ο πόνος και η ταλαιπωρία.

  Αν είστε αλλεργικοί στο τσίμπημα από τσούχτρα, καλέστε επειγόντως το 166. Κάντε το ίδιο και εάν τα πλοκάμια της τσούχτρας έχουν αγγίξει πάνω από το μισή επιφάνεια ενός χεριού ή ποδιού, αφού σε αυτή την περίπτωση το τσίμπημα είναι σοβαρό.

  Για πιο ήπια τσιμπήματα, κάντε τα ακόλουθα:
  • Πλύνετε το σημείο του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό για να "απενεργοποιήσετε" τα μικροσκοπικά κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα σας
  • Πλύνετε την περιοχή με ξύδι για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ξύδι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διάλυμα από μαγειρική σόδα. Αυτό θα απενεργοποιήσει τα μικροσκοπικά κεντριά
  • Στη συνέχεια, μουλιάστε την περιοχή με ζεστό νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά, αν είναι δυνατόν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρύα επιθέματα
  • Χρησιμοποιήστε μια ήπια κρέμα υδροκορτιζόνης ή με αντιισταμινική δράση για την ανακούφιση από τον κνησμό και το οίδημα
  • Καθαρίζετε την πληγή 3 φορές την ημέρα με αντιβιοτική αλοιφή και, αν χρειαστεί, δέστε την με επίδεσμο.

  Προσοχή! 
  Αφορά τα άρθρα με θέμα την Υγεία, διατροφή, βότανα & συνταγές υγείας και ομορφιάς.
  Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι καθαρά και μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Η σελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη.
  Το κείμενο δεν αποτελεί μεμονωμένη και αποκλειστική μέθοδο για πρόληψη, διάγνωση, ή θεραπεία ασθενειών. Το περιεχόμενο του άρθρου είναι για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας.
  Διαβάστε τους όρους χρήσης

  Αντιμετώπισε τους κιρσούς και δώσε τέλος στα κουρασμένα πόδια!
  May 25th 2018, 19:04, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  kirsoi.jpg
  Έχεις παρατηρήσει αν τα πόδια σου είναι πρησμένα, αν νιώθεις φαγούρα, αίσθημα βάρους στις γάμπες σου ή αν τα άκρα σου κουράζονται εύκολα; 
  Μήπως ήρθε η ώρα να ελέγξεις αυτές τις μπλε φλέβες που έχουν ξεφυτρώσει στις γάμπες σου; Οι κιρσοί είναι ένα πρόβλημα που παρουσιάζει το ¼ του πληθυσμού και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, διότι συνοδεύεται από έντονο πόνο, ειδικά όταν υπάρχει καθημερινή ορθοστασία.
  Μιλήσαμε με τον Δρ Σιαφάκα Αθανάσιο - Αγγειοχειρουργό, ο οποίος μας εξήγησε γιατί οι κιρσοί βγαίνουν και ξαναβγαίνουν στα πόδια μας, αλλά και πώς θα κάνουμε τη θεραπεία να διαρκέσει για πάντα.
  Σιαφάκας Αθανάσιος | Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος
  Κουσιανόφσκυ 12, Αθήνα
  Λ. Συγγρού 383 (εντός "ΡΕΑ"), Παλαιό Φάληρο
  Εκτίμηση φλεβίτη/κιρσών
  Επίσκεψη εκτίμησης φλεβίτη/κιρσών μαζί με τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων.
  *Η προσφορά ισχύει έως 10/06/2018
  για το ιατρείο στην διεύθυνση Κουσιανόφσκυ 12, Αθήνα.

  Απαλλάξου από τον πόνο και πρόλαβε τις επιπλοκές!

  doctoranytime blog

  Επενδυτές «κοιτάζουν» προς Αιτωλοακαρνανία!
  May 25th 2018, 15:17, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Επενδυτές «κοιτάζουν» προς Αιτωλοακαρνανία!
  Εκτιμάται αύξηση των κρατήσεων την φετινή τουριστική σεζόν κατά 15%.
  Η Ιόνια Οδός έβαλε νέες βάσεις στον τουρισμό της περιοχής με αποτέλεσμα μεγάλοι όμιλοι να ενδιαφέρονται να επενδύσουν
  Σε νέα βάση εισέρχεται πλέον ο τουρισμός στην Αιτωλοακαρνανία με καλούς οιωνούς για το μέλλον. Η Ιόνια Οδός λειτουργεί για δεύτερη χρονιά και σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστο Κωστακόπουλο, η φετινή σεζόν θα είναι η πρώτη επί της ουσίας η οποία θα αποδώσει καρπούς στην περιοχή. Ήδη μεγάλοι και σοβαροί επενδυτικοί όμιλοι θέλουν να «ψάξουν» την περιοχή για να επενδύσουν και να αλλάξουν άρδην τα τουριστικά δεδομένα της Αιτωλοακαρνανίας.
  «Ο τουρισμός στην Αιτωλοακαρνανία τίθεται σε νέα βάση. Ουσιαστικά είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας της Ιόνιας Οδού, καθώς πέρσι παραδόθηκε στη μέση της τουριστικής σεζόν.
  Σιγά – σιγά οι πολίτες των μεγάλων πόλεων όπως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνονται πόσο κοντά ήρθε η Αιτωλοακαρνανία με μεγαλουπόλεις. Βλέπουμε πληρότητα στις κρατήσεις στα τριήμερα της τάξεως του 80% λόγω της εύκολης πρόσβασης. Οι εκτιμήσεις μας για το φετινό καλοκαίρι είναι ότι η αύξηση των κρατήσεων θα αγγίξει το 15% στις τουριστικές περιοχές.
  Ο τουρισμός στην Αιτωλοακαρνανία εισέρχεται σε νέα βάση και προκύπτουν καινούρια δεδομένα. Έχει ξεκινήσει δηλαδή να αναπτύσσεται επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή, ακόμη και από μεγάλους ομίλους. Δεν είμαι σε θέση να πω περισσότερα αυτή την στιγμή, όμως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από σοβαρούς ομίλους που θέλουν να «ψάξουν» την Αιτωλοακαρνανία για να επενδύσουν.
  Θα είμαστε αρωγοί, ώστε οι όμιλοι να έρθουν να επενδύσουν στην περιοχή ώστε να αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν και να κάνουν γνωστή την Αιτωλοακαρνανία. Μακάρι να υπάρχουν εξελίξεις χωρίς εμπόδια, όπως αυτά των μικρών κλήρων γης ή της έλλειψης μεγάλων εκτάσεων για επενδύσεις. Ευελπιστούμε να λυθεί το χωροταξικό της Τριχωνίδας και άλλων περιοχών, ώστε ο νομός να είναι φιλικός για επενδύσεις.
  Πρέπει να αντιληφθούμε, ότι χωρίς μεγάλες επενδύσεις, η περιοχή δύσκολα θα βγει από την αφάνεια, ενώ θα κάνει καιρό να γίνει γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο» υποστήριξε στη «Σ» ο κ. Κωστακόπουλος.  xristos kostakopoulos
  Ο Πρόεδρος της 
  Ένωσης Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας 
  Χρήστος Κωστακόπουλος
  Η Αιτωλοακαρνανία έχει αναβαθμίσει το τουριστικό της προϊόν σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία. Έχουν ανακαινιστεί και υπάρχουν τιμές και κατηγορίες για όλα τα βαλάντια. «Θετικό στοιχείο στην εξωστρέφεια είναι ότι διαθέτουμε προϊόντα γνωστής διατροφικής αξίας, όπως αυγοτάραχο, τσίπουρο, παραδοσιακή κουζίνα, η οποία αρχίζει και γίνεται ιδιαίτερα γνωστή ενώ παράλληλα και εμείς την «δουλεύουμε» και την «πουλάμε» προς τα έξω.

  Ο νομός μπαίνει στην κουλτούρα της παραδοσιακής διατροφής. Είμαστε αισιόδοξοι πως κάθε χρόνο θα έχουμε αύξηση στον τουρισμό. Σχετικά με τις μη μαζικές κατηγορίες τουρισμού, διαπιστώνεται πως αναπτύσσονται περισσότερο στην Ορεινή Ναυπακτία και το Θέρμο με μικρές μονάδες που δουλεύουν όλο το χρόνο, καθώς καταγράφεται αύξηση στις κρατήσεις.

  Η Αιτωλοακαρνανία στον εναλλακτικό τουρισμό θα έχει λαμπρό μέλλον και γι' αυτό χρειαζόμαστε την βοήθεια των Δήμων και των τοπικών φορέων για να δημιουργήσουμε ένα προϊόν αναγνωρίσιμο σχετικά με το τι σημαίνει εναλλακτικός τουρισμός Αιτωλοακαρνανίας» ανέφερε ο κ. Κωστακόπουλος, ο οποίος συμπλήρωσε πως: «κλασσικά η Ναύπακτος και τα περίχωρά της είναι η «ναυαρχίδα» του τουρισμού στην Αιτωλοακαρνανία και ακολουθεί η Πάλαιρος και η Βόνιτσα, όπως και το Μεσολόγγι στο οποίο φέτος αναγνωρίστηκαν τα λουτρά! Οι δύο περιοχές (Ναύπακτος και Πάλαιρος) δουλεύουν και με ξένους και φαίνεται πως ξεκίνησαν νωρίς φέτος την τουριστική σεζόν. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αριθμοί – ποσοστά για τις περιοχές αυτές, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει την τουριστική σεζόν»

  Μείζονος σημασίας γεγονός, σύμφωνα με τον κ. Κωστακόπουλο, είναι πως οι πολίτες και οι πιθανοί επενδυτές αντιλαμβάνονται πως η Αιτωλοακαρνανία δύσκολα θα επηρεαστεί από προσφυγικές ροές. «Μιλάμε για μια περιοχή που κάποιος μπορεί να επενδύσει ασφαλέστερα και να έχει εύκολη πρόσβαση με το αυτοκίνητό του» υπογράμμισε κλείνοντας ο κ. Κωστακόπουλος.

  Κώστας Χονδρός για την εφημερίδα «Συνείδηση»    


   
  Source: sinidisi.gr


  Σοκ στην Κέρκυρα: Συνελήφθη ζευγάρι σε ερωτικό τρίο με 13χρονο αγόρι
  May 25th 2018, 12:17, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Σοκ στην Κέρκυρα: Συνελήφθη ζευγάρι σε ερωτικό τρίο με 13χρονο αγόρι

  Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες για την αποπλάνηση ανηλίκου.

  Σοκ και ανατριχίλα προκαλεί η υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο στην Κέρκυρα: Ένα ζευγάρι Κερκυραίων, ηλικίας 45 και 40 ετών έπεισαν ένα 13χρονο αγόρι να συνευρεθεί ερωτικά μαζί τους. Το αγόρι ενημέρωσε τη μητέρα του για τις πιέσεις που δεχόταν και εκείνη με τη σειρά της την αστυνομία που συνέλαβε το ζευγάρι.  Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του corfutvnews.gr το ζευγάρι των Κερκυραίων ηλικίας 45 και 40 ετών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ έκανε πρόταση σε έναν 13χρονο αγόρι για να συνευρεθούν ερωτικά. Την πρώτη φορά που ο 13χρονος δέχθηκε την πρόταση, αρνήθηκε και το μετέφερε στην μητέρα του.

  Το ζευγάρι δεν πτοήθηκε από την άρνηση του 13χρονου και μετά από λίγο χρονικό διάστημα έκανε και δεύτερη πρόταση. Tότε ο  13χρονος δέχθηκε, ενώ η μητέρα του ειδοποίησε την Αστυνομία.

  Μετά από συντονισμένες ενέργειες των ανδρών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, συνέλαβαν επ' αυτοφώρω το ζευγάρι των Κερκυραίων να συνουσιάζεται με τον 13χρονο.

  Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες για την αποπλάνηση ανηλίκου.

  E-Radio Greece - The Hellenic Radio Portal
  ΠΗΓΗ: www.e-radio.gr

  Συνταγή για καλαμαράκια τηγανητά στον φούρνο!
  May 25th 2018, 10:30, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Τα καλαμαράκια είναι από τους πιο νόστιμους τσιπουρομεζέδες που υπάρχουν. Το μόνο μπελαλίδικο είναι ότι πρέπει να είσαι πάνω από το τηγάνι μέχρι να τηγανιστούν όλα. 

  Πέρα από αυτό παίρνει μυρωδιά τηγανίλας όλο το σπίτι και μαζί και τα ρούχα. Για αυτό σήμερα το μενού λέει συνταγή για καλαμαράκια τηγανητά στον φούρνο. Πως ακριβώς θα τα κάνεις;

  Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή και εύκολη- και εννοείται και πολύ πιο υγιεινή από ότι το τηγάνι! Ειδικά για μένα που βαριέμαι το τηγάνισμα, πραγματικά μου έλυσε τα χέρια.
  Το αποτέλεσμα είναι εξίσου νόστιμα και τραγανά καλαμαράκια, όπως αυτά του τηγανιού. Βέβαια ο κόπος θα είναι πολύ λιγότερος!

  Καλαμαράκια σαν τηγανητά στον φούρνο


  Τα υλικά που θα χρειαστείς:
  • 1 κιλό καλαμαράκια
  • 1φλ. ούζο
  • Χυμός από ένα λεμόνι
  • Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις)
  • λίγο ελαιόλαδο
  • αλάτι

  Εκτέλεση:

  kalamarakia lemoni ouzoalati

  Πάρε τα καλαμαράκια καθάρισε τα και κόψε τα σε κομματάκια- μπορείς να για να γλιτώνεις χρόνο και κόπο να πάρεις έτοιμα κατεψυγμένα. Ρίξε τα καλαμαράκια σε ένα μεγάλο μπολ και πρόσθεσε το χυμό λεμονιού, το ούζο και το αλάτι. Ανακάτεψε καλά και έπειτα άφησε τα μια ώρα με το μείγμα για να πάρουν όλη τη γεύση. Αν προτιμάς τσίπουρο αντί για ούζο, απλά αντικατέστησε το 1φλιτζάνι ούζο με ένα τσίπουρο.

  alevri gia oles tis chriseis elaiolado

  Αφού περάσει η μία ώρα, άνοιξε και προθέρμανε τον φούρνο στους 200. Στράγγιξε τα καλαμαράκια από το μείγμα και πέρνα τα από το αλεύρι. Σε ένα ταψί στρώσε μια λαδόκολλα και άπλωσε τα καλαμαράκια. Τέλος, ράντισε τα με λίγο ελαιόλαδο και βάλε τα στο φούρνο να ψηθούν μέχρι να αποκτήσουν αυτό το χρυσό-κίτρινο χρώμα. Μόλις είναι έτοιμα σέρβιρε τα με μπόλικο λεμόνι.

  Bonus Tips:

  Μπορείς όσο ψήνεις τα καλαμαράκια να βάλεις από κάτω και ένα ταψί με πατάτες για να τις κάνεις σαν τηγανητές αλλά στον φούρνο. Έτσι γλιτώνεις και για άλλη μια φορά το τηγάνι, αλλά και χρόνο. Επίσης, όταν αλευρώσεις τα καλαμαράκια φρόντισε να καλύψει το αλεύρι όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να κάνει αυτήν την ωραία τραγανή κρούστα.

  https://www.ediva.gr/syntagi-gia-kalamarakia-tiganita-ston-foyrno/
  Πηγή συνταγής: www.ediva.gr


  thumbnail«Ο…ΑΝΗΨΙΟΣ…!». Γράφει ο Μπάμπης Κ.Μώκος
  May 25th 2018, 08:01, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  photo: whyathens.com
  Δυο-τρία χωραφάκια είχε στο χωριό ο Μήτσος ο Καπιλάρης. Τα καλλιεργούσε, πάσχιζε να θρέψει την οικογένεια και το  πάλευε. Από κοντά η κυρά του και ο Γιώργος ο γιος τους που σταμάτησε στην πρώτη γυμνασίου διότι δεν του άρεσαν τα γράμματα.

  Μεροδούλι-μεροφάι, χνούδιασαν και βλάστησαν, το μουστακάκι και τα μάγουλα του Γιώργη, που έφθασε τα 19, προβληματίζονταν ο Μήτσος και μίλησε με τη γυναίκα του.

  -Βρε συ Ασπασία, βλέπεις πως πάνε τα πράγματα. Χάλια και προοπτική εδώ για το παιδί δεν υπάρχει και σκέφτηκα να τονε στείλουμε εκειδά κάτω στην Αθήνα, στον ξάδερφο τον Θάνο, να βοηθάει στο μαγαζί του, μπας κι'ανοίξει τα μάτια του και ξυπνήσει και δει προκοπή.

  Δεύτερα ξαδέρφια ήταν ο Μήτσος με τον Θάνο. Και τον πήρε τηλέφωνο.

  -Έτσι κι'έτσι, σου στέλνω το παιδί και τα υπόλοιπα κανόνισέ τα, ξέρεις εσύ.

  -Να μου τονε στείλεις ξάδερφε.

  Στεναχωρήθηκε η Ασπασία, αλλά η απόφαση-απόφαση. Και τον ετοίμασε τον Γιώργη, δυο αλλαξιές, κάτι πλεκτά χοντρά πουλόβερ, κάτι τσουράπια για τα κρύα, συγκίνηση, κλάματα, ευχές στο ξεπροβόδισμα και είπε ο πατέρας του:

  -Άντε παιδί μου να πας κατά κάτω, να προσέχεις, να σέβεσαι τον μπάρμπα σου, να τον βοηθάς και να είσαι σωστός και κύριος. Αει στο καλό.

  Μπήκε στο τραίνο ο Γιώργης και τσούφ στον σταθμό Λαρίσης. Τον υποδέχθηκε ο μπάρμπας του και πήγαν στο σπίτι.

  -Εδώ θα κάθεσαι, εδώ θα τρως, εδώ θα κοιμάσαι, μαζί θα πηγαίνουμε στο μαγαζί, θα με βοηθάς. Αυτή εδώ είναι η θεία σου η Ευτέρπη. Ο,τι θέλεις θα της ζητάς και θα τη σέβεσαι. Εντάξει;

  -Εντάξει θείε.

  Κατάστημα-βιοτεχνία ξηρών καρπών είχε ο Θάνος, πολλή η δουλειά, ο Γιώργης δεξί του χέρι, τον δασκάλευε, του μάθαινε τη δουλειά και τον έκανε ξεφτέρι. Και χαίρονταν ο Θάνος, αλλά και η Ευτέρπη, άλλωστε αυτοί παιδιά δεν είχαν. Έτσι τον είχαν σαν δικό τους παιδί.

  Όλα μια χαρά στο σπίτι. Όταν μια Κυριακή εκεί που έτρωγαν είπε η Ευτέρπη:

  -Θάνο μου, κοίτα ο ανιψιός σου κάτι πλατάρες, κοίτα παράστημα, ομορφόπαιδο, άντρακλας πραγματικός.

  -Ευτέρπη, συμμαζέψου, άσε τις χαζομάρες μπροστά στο παιδί και κάμε δουλειά σου.

  Και πέρασε λίγος καιρός όταν ο Θάνος έπιασε στην κουβέντα τον Γιώργη.

  -Κοίτα, είσαι σωστός, δουλεύεις πολύ και καλά, αλλά είσαι σπίτι-μαγαζί, μαγαζί-σπίτι μωρ'αδερφέ μου. Καιρός να βγεις και καμιά βόλτα να γνωρίσεις σαν άντρας και κανένα κορίτσι, να πούμε.

  Φανατικός, κολλημένος ΑΕΚντζής, ο Θάνος, δεν υπήρχε ματς της ομάδας του να μην το παρακολουθεί. Ένα απόγευμα Κυριακής, εκείνος στο γήπεδο και στο σπίτι η Ευτέρπη με τον Γιώργη.

  -Βρε θεία, προχθές, μου έκανε μια κουβέντα ο θείος για κορίτσια, αλλά, πώς να το πω, εγώ απ'αυτά δεν ξέρω τίποτα, πως γίνεται και ντρέπομαι.

  Ντρέπονταν ο μικρός, αλλά δεν ντρέπονταν η θεία.

  -Γιωργάκη, αγόρι μου, έλα να σου δείξω, να σου πω πως γίνεται και μην ντρέπεσαι.

  Και τον πήρε η θεία  τον πιτσιρικά και του…έδειξε. Τον τρέλλανε στα κόλπα και στην…εκπαίδευση. Και άρχισε ένα βιολί, μα τι βιολί. Κάθε που έλειπε ο Θείος απ'το σπίτι, ο Γιώργης στην…εκπαίδευση. Και γουστάριζε η Θεία που ήταν σαραντάρα και φωτιά  και άντε τώρα εσύ να κάνεις σύγκριση τον Γιώργη  που ήταν παλληκάραρος στα 19 και μύριζε βαρβατίλα, με τον Θάνο που περπάταγε τα πενήντα οκτώ και είχε ψιλοκρεμάσει.

  Και με καμάρι τον έπαιρνε η θεία το Γιώργη στις βόλτες, τον πρόσεχε, τον έντυνε του κουτιού, κούκλο, έπιναν και τα καφεδάκια τους και έλεγε στον άντρα της:

  -Βρε Θάνο μου, πολύ καλό, σπάνιο αυτό το παιδί, λαχείο.

  Όλα καλά κι'ωραία μέχρι που ένα πρωινό μπήκε στο μαγαζί του Θάνου ο Σταμάτης, ένας απ'τους καλύτερους φίλους του.

  -Ρε αδερφέ, πολύ στη δουλειά τό'χεις ρίξει, πολύ στην κούραση, όλα τα μάτια σου στο μαγαζί. Κοίτα ρε και λίγο κατά το σπίτι σου.

  Τον στραβοκοίταξε ο Θάνος και σαν να μην του καλοάρεσαν τα λόγια του Σταμάτη.

  -Φίλε, εσύ κάτι κρύβεις, κάτι θέλεις να μου πεις, πέστο λοιπόν, ξηγήσου καθαρά.

  -Να, θα στο πω, αλλά μην παραξηγηθείς.

  -Λέγε ρε, με το τσιγκέλι θα σου τα βγάζω;

  -Να, η κυρά σου.

  -Που πάει να πει;

  -Να, προχθές στην αγορά, την πήρε το μάτι μου αγκαλιά και στα σερμπέτια με έναν παιδαρά.

  Γέλασε ο Θάνος και είπε:

  -Με παιδαρά έ. Ο ανηψιός μου είναι ρε φίλε.

  -Και δηλαδή  ο ανηψιός σου φίλαγε ρε την θεία του παθιάρικα στο στόμα και τα υπόλοιπα ρε μάγκα; Γίνονται αυτά; Ξέρεις τι λες;

  Είναι να μην μπολιαστείς με την υποψία. Και ο Θάνος μπολιάστηκε. Δεν είπε τίποτα, παρά αναρωτήθηκε:-

  - Λες; Θα το ψάξω και θα δω.

  Σάββατο βράδυ και πάνω στο φαγητό είπε:

  -Αύριο πρωί-πρωί, πάω Κύμη να φέρω σύκα και καρύδια για το μαγαζί.

  -Νά'ρθω μαζί σου θείε.

  -Όχι, εσύ θα κάτσεις εδώ να ξεκουραστείς και να προσέχεις τη θεία σου.

  Και γέλασε η Ευτέρπη και είπε:

  -Θάνο μου, μην ξεχάσεις να μου φέρεις κι'από 'κείνα τα σύκα τα μελωμένα.


  Και σηκώθηκε πρωί-πρωί ο Θάνος, χαιρέτησε, έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο και έστριψε. Όμως δεν πήγε στην Κύμη, στην Πειραϊκή πήγε, ήπιε καφέ και κατά τις δέκα γύρισε σπίτι, έβαλε το κλειδί στην πόρτα, προχώρησε, τράβηξε στο βάθος στην κρεβατοκάμαρα και θεία και ανηψιό τους έκανε τσακωτούς. Τινάχτηκε απάνω ο Γιώργης, άρπαξε τα ρούχα του και εξαφανίστηκε. Η άλλη έμεινε εκεί τσίτσιδη να κοιτάει αποσβολωμένη. Κάτι πήγε να πει, την πλάκωσε σε κάτι σφάλιαρους, κάτι κλωτσιές ο Θάνος και της είπε:

  -Μωρή βρωμιάρα, μωρή σκρόφα, καλά αυτός ήταν άμαθος και παιδί, εσύ μωρή; Τι σου έλειπε, τι σου λείπει; Να τσακιστείς, πάρε δρόμο τώρα αμέσως και να μην σε ξαναδώ μπροστά μου.

  Τίποτα δεν πρόλαβε να του πει η Ευτέρπη. Αλλά τι να του πει; Ότι αυτή ήταν σαραντάρα κι'αυτός πενήντα οκτώ; Και ότι σαν γυναίκα την …έβλεπε μια φορά το μήνα στη χάση και στη φέξη  κι'αυτή με τα χίλια…ζόρια; Αυτό ήταν που της έλλειπε. Κι'αφού ο κάθε κύριος Θάνος δεν το καταλαβαίνει, το …καταλαβαίνει κάποιος  άλλος!. Αρκεί να βρεθεί η ευκαιρία. Οι θείες το ξέρουν και το καταλαβαίνουν. Όλα τα ξέρουν και αργά η γρήγορα τη βρίσκουν τη…λύση, ακόμα και με ανιψιούς.
  Τι το παράξενο; Όταν μάλιστα είναι και…στερημένες!, αφού είναι τροφαντές, πιασάρες και σαραντάρες και συνέβη να παντρευτούν πολύ μεγαλύτερους;

  Αλλά κι'εσύ ρε Θάνο, μια ζωή στην πιάτσα, πού το είχες το μυαλό σου; Δεν πρόσεχες λιγάκι βρε  χριστιανέ μου; Πάντως ωραίο σόι έκανες. Μέχρι που σου έβγαλε τα μάτια. Συγχαρητήρια και να το χαίρεσαι.

  Του Μπάμπη Κ. Μώκου  Ανέκδοτο: Στο ίδιο βαγόνι
  May 25th 2018, 07:09, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Στο ίδιο κουπέ ενός τρένου βρίσκονταν ένας Έλληνας και ένας Γερμανός. Απέναντι τους κάθονταν μια γριά 80 χρόνων και μια γκομενάρα 20. Την λιγουρεύονταν ο Έλληνας με τον Γερμανό αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα γιατί ήταν η γριά μπροστά. Κάποια στιγμή το τρένο περνάει μέσα από ένα σκοτεινό τούνελ και ξαφνικά ΣΠΛΑΑΑΤΣ!! Ακούγεται μια σφαλιάρα που έπεσε. Σκέφτεται ο Έλληνας:
  - "Ατιμος ο Γερμανός πήγε να βάλει χέρι στην κοπέλα και αυτή τον χαστούκισε."
  Σκέφτεται ο Γερμανός:
  - "Εγώ την σφαλιάρα κατά λάθος."
  Σκέφτεται η κοπέλα:
  - "Αυτοί οι δυο μαλάκες πήγαν να μου βάλουν χέρι αλλά κατά λάθος το έβαλαν στη γριά."
  Σκέφτεται η γριά:
  - "Κουφάλα Γερμανέ απ την Κατοχή στη χρωστούσα!!"

  Ο Γιώργος Ν. Κασσαβέτης συγχαίρει τη Νομαρχιακή του Κινήματος Αλλαγής και δηλώνει «παρών»
  May 24th 2018, 17:45, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Kasavetis.jpgΟ Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Κασσαβέτης εύχεται καλή επιτυχία στο νέο Νομαρχιακό Όργανο του Κινήματος Αλλαγής. ;
  Η ανακοίνωση:
  Ως Γραμματέας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας, της μεγαλύτερης συνιστώσας του Κινήματος Αλλαγής, εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο Νομαρχιακό Όργανο. Είμαι δίπλα τους σε ότι χρειαστούν.
  Επί τη ευκαιρία ευχαριστώ τους φίλους που με τίμησαν με την ψήφο τους τον Ιούνιο του 2016 και με τιμούν ακόμη με τη στήριξη και το ενδιαφέρον τους. Η στάση μου και οι θέσεις μου αποτελούν απόδειξη ότι είμαι υπέρ των ανοιχτών Δημοκρατικών διαδικασιών. Θα είμαι παρών σε όποια μελλοντική διαδικασία εκλογής οργάνου.
  Καλή δύναμη στους επόμενους.
  Ο Γραμματέας
  ΤΗΣ Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
  Γιώργος Ν. Κασσαβέτης

  Ήλιος: Ποιοι κινδυνεύουν να παρουσιάσουν βλάβες στα μάτια
  May 24th 2018, 15:38, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  eye.jpg Ο περισσότερος κόσμος ξέρει πόσο επιβλαβής είναι η υπεριώδης ακτινοβολία του ηλίου για το δέρμα, αλλά λίγοι συνειδητοποιούν ότι είναι εχθρός και των ματιών, ενώ ακόμα λιγότεροι γνωρίζουν ποιοι κινδυνεύουν ιδιαιτέρως από αυτήν.

  Όπως εξηγεί ο χειρουργός-οφθαλμίατρος Δρ Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, NYU Medical School, υπάρχουν τρεις τύποι υπεριώδους ακτινοβολίας: η UVA, η UVB και η UVC.

  «Η UVC απορροφάται από τη στιβάδα του όζοντος και δεν συνιστά απειλή για την όραση (ή για το δέρμα). Η UVA και η UVB, όμως, έχουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στα μάτια και την όραση».

  Αν τα μάτια εκτεθούν σε τεράστιες ποσότητες της UV για μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να αναπτυχθεί φωτοκερατίτιδα, μια κατάσταση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το ηλιακό έγκαυμα των ματιών. Η φωτοκερατίτιδα προκαλεί κοκκίνισμα και αίσθηση ότι στο εσωτερικό των ματιών έχει μπει ξένο σώμα ή κόκκοι άμμου. Οι πάσχοντες έχουν επίσης μεγάλη ευαισθησία στο φως και δακρύζουν πάρα πολύ, ενώ συχνά νιώθουν και έντονο πόνο στα μάτια. «Η φωτοκερατίτιδα είναι η αιτία που χάνουν την όρασή τους όσοι μένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα χιόνια δίχως γυαλιά ηλίου» εξηγεί ο Δρ Κανελλόπουλος.

  Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο διαρκεί η έκθεση των ματιών στην ηλιακή ακτινοβολία, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να αναπτυχθεί σοβαρή βλάβη τόσο στους επιφανειακούς ιστούς του ματιού (κυρίως στον κερατοειδή χιτώνα και τον κρυσταλλοειδή φακό) όσο και σε εκείνους που βρίσκονται βαθιά μέσα στα μάτια, όπως ο αμφιβληστροειδής χιτώνας.
  Μακροπρόθεσμα οι βλάβες αυτές μπορεί να εκδηλωθούν με τη μορφή σοβαρών παθήσεων, όπως ο καταρράκτης, η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και ο καρκίνος στα βλέφαρα ή στο εσωτερικό του ματιού (μελάνωμα αμφιβληστροειδούς).
  Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι «δεν ξέρουμε πόση ακριβώς έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία απαιτείται για να προκληθούν βλάβες στα μάτια, γι' αυτό και συνιστάται σε μικρούς και μεγάλους να μη βγαίνουν ποτέ στον ήλιο δίχως καλής ποιότητας γυαλιά ηλίου και καπέλο με φαρδύ γείσο» λέει ο Δρ Κανελλόπουλος.

  Για να παρέχουν επαρκή προστασία από τον ήλιο, τα γυαλιά ηλίου πρέπει να δεσμεύουν το 99-100% της UVA και της UVB, να απωθούν το 75-90% του ορατού φωτός, να έχουν φακούς με ομοιογενές χρώμα δίχως ατέλειες, και να έχουν κατά προτίμηση γκριζωπούς φακούς για να επιτρέπουν καλή αναγνώριση των χρωμάτων γύρω μας.

  Τα γυαλιά αυτά καλό είναι επίσης να καλύπτουν τα μάτια και από τα πλάγια διότι «η ηλιακή ακτινοβολία αντανακλάται στις λείες επιφάνειες, επομένως φτάνει και υπό γωνία στα μάτια» προσθέτει ο καθηγητής. Έρευνες έχουν δείξει ότι το νερό αντανακλά έως το 100% της UV, η στεγνή άμμος και το τσιμέντο έως το 25%, ενώ ακόμα και το γρασίδι αντανακλά ένα μικρό ποσοστό (κάτω από 5%).

  Ειδικά όσοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες ή σπορ που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό των ματιών, χρειάζονται γυαλιά με φακούς από polycarbonate ή trivex, δύο συνθετικά υλικά που παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή σε περίπτωση πρόσκρουσης.

  Οι ομάδες υψηλού κινδύνου

  Αν και η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα μάτια κάθε ανθρώπου, υπάρχουν ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες που διατρέχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο. Οι ομάδες αυτές είναι οι εξής, κατά τον Δρ Κανελλόπουλο:

  - Τα μικρά παιδιά. Τα παιδιά κατά κανόνα εκτίθενται στον ήλιο περισσότερο απ' όσο οι ενήλικες, αφού σε κάθε ευκαιρία πρέπει να τα αφήνουμε ελεύθερα να παίζουν σε υπαίθριους χώρους. Μάλιστα, έχει υπολογιστεί ότι η ετήσια έκθεση των παιδιών στην ηλιακή ακτινοβολία είναι τριπλάσια απ' ό,τι των ενηλίκων. Δυστυχώς όμως μόλις το 5% των ενηλίκων αναφέρουν ότι τα παιδιά τους φορούν πάντοτε γυαλιά ηλίου, ενώ το 15% παραδέχονται ότι δεν φοράνε στα παιδιά τους ούτε καν καπέλο. Χωρίς την κατάλληλη προστασία, όμως, τα παιδιά διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο οφθαλμοπάθειας εξαιτίας του ήλιου επειδή οι φακοί των ματιών τους είναι ανώριμοι και έτσι δεν φιλτράρουν αποτελεσματικά την UV, με συνέπεια να φτάνει σε υψηλά επίπεδα έως βαθιά μέσα στα μάτια τους.

  - Όσοι έχουν ανοιχτόχρωμα μάτια. Όσοι έχουν γαλάζια ή πράσινα ανοικτά μάτια και βγαίνουν στον ήλιο δίχως γυαλιά ηλίου και καπέλο διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν σπάνιες μορφές καρκίνου στα μάτια, όπως το μελάνωμα στην ίριδα ή στον ραγοειδή χιτώνα του ματιού. Ο ραγοειδής χιτώνας λέγεται και αγγειώδης χιτώνας και είναι το μεσαίο από τα τρία στρώματα του ματιού (ανατομικά αποτελείται από την ίριδα, το ακτινωτό σώμα και τον χοριοειδή χιτώνα του ματιού).

  - Όσοι έχουν κάνει εγχείρηση καταρράκτη. Κατά την εγχείρηση αυτή αφαιρείται ο θολωμένος φυσικός φακός του ματιού και αντικαθίσταται από τεχνητό φακό. Δίχως τον φυσικό φακό, το μάτι είναι περισσότερο εκτεθειμένο στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου, ιδιαίτερα αν ο τεχνητός φακός που έχει τοποθετηθεί είναι παλαιού τύπου (οι νεότεροι φακοί είναι πιο απορροφητικοί). Επειδή, όμως, είναι δύσκολο να ξέρει ένας ασθενής τι είδους τεχνητός φακός έχει τοποθετηθεί στα μάτια του, συνιστάται σε όσους έχουν κάνει εγχείρηση για καταρράκτη να μην βγαίνουν στον ήλιο χωρίς γυαλιά ηλίου και καπέλο με φαρδύ γείσο.

  - Όσοι λαμβάνουν φάρμακα που αυξάνουν την φωτοευαισθησία. Τα φάρμακα που αυξάνουν την ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο (δηλαδή προκαλούν φωτοευαισθησία) μπορεί να καταστήσουν και τα μάτια ευαίσθητα σε αυτόν. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ορισμένα αντιβιοτικά (φθοροκινολόνες, τετρακυκλίνες), αντισυλληπτικά και φάρμακα με οιστρογόνα που λαμβάνονται από το στόμα, τα ψωραλένια (χρησιμοποιούνται για δερματοπάθειες όπως η ψωρίαση), ορισμένα διουρητικά και ηρεμιστικά κ.ά. Αν παίρνετε συστηματικά φάρμακα για οποιονδήποτε λόγο, συζητήστε με τον οφθαλμίατρό σας το ενδεχόμενο να προκαλούν φωτοευαισθησία.
  Ιωάννα Τζόβολου
  Ring Networks
  37, Vas. Sofias Av., 106 75, Athens, Greece Tel: +30 210 72 18 520 - Fax: +30 210 72 18 775
  Url: www.ringnetworks.gr - E-mail: ring@ringnetworks.gr

  Φωτιά στην τιμή της βενζίνης – Νέες αυξήσεις
  May 24th 2018, 12:49, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Φωτιά στην τιμή της βενζίνης – Νέες αυξήσεις | Newsit.gr
  Ήδη η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στην Αττική έχει ξεπεράσει το 1,61 ευρώ ενώ στο σύνολο της χώρας η μέση τιμή είναι πάνω από 1,63 ευρώ. 
  Υπάρχουν πολλές περιοχές όπου οι κάτοικοι πληρώνουν την απλή βενζίνη πάνω από 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ το ρεκόρ κατέχουν, ξανά, οι Κυκλάδες με την τιμή άνω του 1,85 με την 100αρα να ξεπερνάει και τα δύο ευρώ το λίτρο.
  Τα στοιχεία του υπουργείου δείχνουν ανοδική πορεία στην τιμή της βενζίνης, μια πορεία που θα συνεχιστεί καθώς αρχίζουν να μπαίνουν στα πρατήρια καύσιμα με τιμές που είναι κατά πολύ αυξημένες λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου διεθνώς.
  Μέσα στις επόμενες ημέρες οι βενζινοπώλες αναμένουν νέες....
  ανατιμήσεις και την λιανική τιμή να εκτινάσσεται πάνω από το 1,65 στην Αττική και πολύ πιο ψηλά στην υπόλοιπη Ελλάδα.
  Μαζί με την αύξηση της βενζίνης όμως αναμένεται και μια παράλληλη αύξηση στην τιμή όλων των προϊόντων καθώς η αύξηση του κόστους των μεταφορών φτάνει πάντα στο ράφι και ουσιαστικά την πληρώνει ο καταναλωτής.
  Ενδεικτικά οι τιμές ανά νομό για την απλή αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

  Πηγή: www.newsit.gr
  ΝομόςΑμόλυβδη 95Diesel
  Αττικής1,611.38
  Αιτ/νιας1,641,42
  Αρκαδίας1,641,42
  Γρεβενών1,661,43
  Δωδεκανήσου1,761,51
  Ευρυτανίας1,721,49
  Ζακύνθου1,661,41
  Ηρακλείου1,681,45
  Θεσπρωτίας1,661,44
  Θεσ/νικης1,611,38
  Ιωαννίνων1,611,40
  Καβάλας1,641,41
  Κέρκυρας1,661,44
  Κεφαλληνίας1,681,45
  Κιλκίς1,631,39
  Κοζάνης1,631,41
  Κορινθίας1,621,40
  Κυκλάδων1,851,56
  Λακωνίας1,631,41

  Πηγή: www.newsit.gr

  🚜 Τι πρέπει να γνωρίζει ο αγρότης πριν την αγορά ενός τρακτέρ
  May 24th 2018, 09:58, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  agora-trakter
  Πώς να επιλέξω τρακτέρ χωρίς να επιβαρύνω το κόστος της γεωργικής μου εκμετάλλευσης
  Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη επένδυση του αγρότη μετά τη γη του.
  Για μια τυπική, μικρού μεγέθους ελληνική γεωργική εκμετάλλευση, η αξία της γης αντιπροσωπεύει το 45%-50% της συνολικής αξίας της εκμετάλλευσης, τα μηχανήματα το 35%-40% και οι υπόλοιπες κτηριακές και άλλες υποδομές το 15%-20%.
  Για την απόκτηση της γης, ωστόσο, οι αγρότες σπανίως έχουν άμεσα δαπανήσει χρήματα, διότι αυτή είτε περιήλθε στην ιδιοκτησία τους ως κληρονομιά, παραχώρηση είτε με ενοικίαση.

  Γεωργικό μηχάνημα η πιο κρίσιμη απόφαση


  thumbnailΤο παιδί κι η ανατροφή του στην Αρχαία Ελλάδα
  May 24th 2018, 07:00, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Εικόνα: elhalflashbacks.gr
   Μετά τη γέννηση ενός παιδιού, ο πατέρας του είχε τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα το αναθρέψει, αν η απόφαση ήταν αρνητική, το εξέθετε τις πρώτες μέρες μετά τη γέννα.

  Η έκθεση των βρεφών εφαρμοζόταν κυρίως όταν επρόκειτο για άρρωστα ή ανάπηρα παιδιά ή όταν ή οικογένεια είχε ήδη τόσα παιδιά, ώστε ένα ακόμη θα αποτελούσε αβάσταχτο βάρος για τις οικονομικές της δυνατότητες. Αυτή η τύχη αφορούσε κυρίως τα κορίτσια.

  Η έκθεση των βρεφών γινόταν σε δημόσιους χώρους, οπού υπήρχε η δυνατότητα να τα βρουν και να τα αναθρέψουν άλλοι, κάτι πού δεν ήταν σπάνιο, αν κρίνουμε από τη συχνότητα με την οποία συναντάται το μοτίβο του έκθετου μωρού στους κωμικούς ποιητές.
  Αρχική
  Αν όμως ο πατέρας αποφάσιζε να αναθρέψει το παιδί του, τότε κρεμούσαν στην πόρτα της οικίας ως ένδειξη της αύξησης της οικογένειας ένα κλαδί ελιάς αν το παιδί ήταν αγόρι και μάλλινες κλωστές αν ήταν κορίτσι.

  Την πέμπτη ή τη δέκατη ημέρα μετά τη γέννηση έκαναν το γύρο της εστίας με το παιδί στο πλαίσιο μιας οικογενειακής γιορτής (αμφιδρομία) και μ' αυτόν τον τρόπο το αναγνώριζαν επίσημα.
  Συνήθως του έδιναν τότε και το όνομά του, πού στο μεγαλύτερο αγόρι ήταν κατά κανόνα το όνομα του πάππου από την πλευρά του πατέρα του. Από εκείνη τη στιγμή και μετά η έκθεση του παιδιού δεν επιτρεπόταν πλέον από το νόμο.

  Την τρίτη ημέρα των Απατουρίων, μιας ετήσιας γιορτής των φρατριών, ο πα­τέρας του νεογέννητου έκανε θυσίες και με όρκο διακήρυττε την έγγαμη νομιμότητα του παιδιού του, ενώ στη συνέχεια μπορούσε να ακολουθήσει η έγγραφή του στον κατάλογο της φρατρίας. Αλλιώς η έγγραφή αυτή έπρεπε να γίνει με την είσοδο του νέου στην εφηβική ηλικία {ήβη) σε συνδυασμό με την Κουρεώτιδα, γιορτή κατά την οποία τα μακριά μαλλιά του νεαρού θυσιάζονταν στους θεούς.
  Οι Έλληνες, σε αντίθε­ση με το ονοματικό σύστημα των Ρωμαίων (βλ. παρακά­τω), είχαν μόνο ένα όνομα, π.χ. Σωκράτης. Στα επίσημα έγγραφα όμως, και για να αποφευχθεί ή σύγχυση με άλλους πού είχαν το ίδιο μικρό όνομα, προσέθεταν και το πατρώνυμο στη γενική, καθώς και το όνομα του δήμου στον όποιο ανή­καν σε μορφή επιθέτου, π.χ. Σωκράτης Σωφρονίσκου Αλωπεκεύς: Σωκράτης, (γιος του) Σωφρονίσκου από το δήμο της Αλωπεκής. Εκτός από σχετικά λίγα γυναικεία ονόματα τα όποια από τη σημασία τους είναι γένους θηλυκού, όπως π.χ. Γλύκη ή Ευφροσύνη, τα περισσότερα αποτελούν απλώς το θηλυκό αντίστοιχο τού ανδρικού ονόματος, π.χ. Ηγησίστρατος – Ηγησιστράτη, Ξάνθιππος – Ξανθίππη.
  Source: brewminate.com
  Κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων ετών της ζωής των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών, τη φροντίδα τους είχε ή μητέρα και το γυναικείο υπηρετικό προσωπικό, ενώ ο πατέ­ρας δεν είχε αυτή την εποχή σχεδόν καμία πρακτική ανάμει­ξη στη φροντίδα και την ανατροφή τους. Μια σειρά παραστά­σεων, ιδίως στην αγγειογραφία, απεικονίζουν σκηνές από τη ζωή των πρώτων αυτών παιδικών χρόνων. Εδώ θα πρέπει να αναφέρει κανείς κυρίως μια ομάδα μικρές οινοχόες, οι όποιες αποτελούσαν ίσως δώρο προς τα παιδιά, όταν στεφα­νώνονταν σε ηλικία τριών χρόνων κατά την τρίτη ημέρα των Ανθεστηρίων, τη γιορτή των Χοών.

  Συνήθως, με τη συμπλήρωση των επτά χρόνων, τα αγόρια τα εμπιστεύονταν σε έναν οικιακό δούλο, ο όποιος ασκούσε το ρόλο τού παιδαγωγού, ενώ τα κορίτσια εξακολου­θούσαν να μένουν στο γυναικωνίτη υπό την εποπτεία της μη­τέρας. Κύρια υποχρέωση τού παιδαγωγού ήταν να συνοδεύει τα αγόρια στο δρόμο για το σχολείο και να τα προφυλάσσει από ενοχλήσεις, στις όποιες συγκαταλέγονταν και οι προσπάθειες για προσεγγίσεις ομοφυλοφιλικού χαρακτήρα.

  Αλλά και γενικότερα ο παιδαγωγός έπρεπε να φροντίζει για την καθωσπρέπει συμπεριφορά τού μαθητή του, τον όποιο είχε και το δικαίωμα να τιμωρήσει. Για το σκοπό αυτόν οι παιδαγωγοί, κρατούσαν ένα χαρακτηριστικό για το επάγγελμα τους ραβδί με ρόζους. Μολονότι τα παιδιά δεν ήταν υποχρεωμένα από το νόμο να πηγαίνουν στο σχολείο, ο Α­θηναίος πατέρας αισθανόταν την ηθική υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να στείλει τον γιό του στο σχολείο.
  Η στοι­χειώδης εκπαίδευση δεν ήταν κρατική- λειτουργούσε σε ι­διωτική βάση και οι διδάσκαλοι πληρώνονταν απευθείας από τους πατέρες. Το μάθημα γινόταν μέσα σε απλές αίθου­σες.

  Ο γραμματιστής δίδασκε πρώτα γραφή και ανάγνωση. Τα παιδιά χρησιμοποιούσαν κηρωμένα πινάκια και γραφί­δες και μάθαιναν απέξω τα κείμενα των κλασικών και κυ­ρίως του Όμηρου. Ένα επίσης σημαντικό μάθημα ήταν ή μουσική, το όποιο δεν είχε στόχο μόνο τη σταθεροποίηση του χαρακτήρα, άλλα και την καλύτερη κατανόηση των αρ­χαίων θεατρικών έργων, τα οποία είχαν πάντοτε μουσικές προσθήκες. Εκτος αυτού, ένα αγόρι έπαιρνε και πρακτικά μαθήματα στο τραγούδι και στα μουσικά όργανα, ώστε να είναι σε θέση να συμμετάσχει ενδεχομένως σε εορταστικές μουσικές εκδηλώσεις.
  Μεγάλη σημασία δινόταν και στην άσκηση του σώματος, ή όποια γινόταν υπό την εποπτεία ενός ειδικού δασκάλου, τού παιδοτρίβη. Οι πληροφο­ρίες πού έχουμε σχετικά με τη συνολική διάρκεια της στοι­χειώδους εκπαίδευσης στο σχολείο δεν είναι ακριβείς. Σε γενικές γραμμές τα αγόρια πρέπει να τελείωναν το σχολείο σε ηλικία μεταξύ 15 και 17 ετών. Βεβαίως, λόγω της έλλει­ψης νομικών ρυθμίσεων, ο χρόνος λήξης της παρακολούθη­σης των μαθημάτων βρισκόταν σε άμεση εξάρτηση από την καλή θέληση και τις οικονομικές δυνατότητες του πατέρα.

  Η συμμετοχή σε μαθήματα μετεκπαίδευσης μετά το πέρας της στοιχειώδους εκπαίδευσης πλάι σε φιλοσόφους με κατεύθυνση στις φυσικές επιστήμες, σε σοφιστές ή ρήτορες ήταν βέβαια προνόμιο των λιγοστών, όπως κάτι ιδιαίτερο ήταν και η μαθητεία στην Ακαδημία του Πλάτωνος.
  Όταν κατά τον 4ο αιώνα π.χ. η Εφηβεία έγινε μόνιμος κρατικός θεσμός στην Αθήνα, ο νεαρός άντρας (έφηβος) έπρεπε στα δεκαεννέα του χρόνια να παρουσιαστεί στο στρατό για να εκπαιδευτεί επί δύο χρόνια. Η Εφηβεία σηματοδο­τούσε την έναρξη της ενήλικης ζωής του νέου με την καταχώρισή του στον κατάλογο του πατρικού δήμου και τον εφη­βικό όρκο.

  Η ανατροφή και η εκπαίδευση των κοριτσιών γινόταν — εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις οπού το κορίτσι επισκεπτόταν το σχολείο έκτος οικίας— μέσα στο γυναικωνίτη υπό την εποπτεία της μητέρας. Είναι ευνόητο ότι το επίπεδο της μόρφωσης παρέμενε εν γένει σχετικά χαμηλό, παρότι η γνώση της γραφής και ανάγνωσης ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στις γυναίκες. Περισσότερο βάρος έδιναν όμως στην εκμάθηση των πρακτικών δεξιοτήτων πού έπρεπε να γνωρίζει κάθε γυναίκα, όπως το γνέσιμο και η υφαντική.

  Όπως ακριβώς η μητέρα ή οι μεγαλύτερες αδελφές μά­θαιναν στα κορίτσια τα πράγματα πού θα ήταν χρήσιμα στη ζωή τους, έτσι και ο πατέρας εισήγε τα αγόρια στις αρμοδιό­τητες και τα καθήκοντα των αντρών. Κοντά στους τεχνίτες, τούς εμπόρους και τούς αγρότες —τα πιο συνηθισμένα οικο­γενειακά επαγγέλματα στο πλαίσιο της οικονομικής δομής πού επικρατούσε τότε— οι γιοι μάθαιναν σε πολύ μικρή ηλικία όλα τα απαραίτητα για το επάγγελμά τους.

  Τα παιδικά όμως χρόνια δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο αφιερωμένα στην εκμάθηση των απαραίτητων για τη ζωή· τα παιδιά είχαν χρόνο για παιχνίδι και διασκέδαση, όπως μαρτυρούν με γλαφυρό τρόπο όχι μόνο τα ευρήματα αυθεντικών παιχνιδιών, αλλά και μια σειρά αγγειογραφιών.

  ***Από το βιβλίο Εισαγωγή στην ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. Μορφωτικό ίδρυμα εθνικής τράπεζας

  Αρχική

  Πηγή Ανάρτησης: www.iellada.gr

   

  Η Διευθύντρια και ο νέος καθηγητής
  May 24th 2018, 04:50, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  sxoleio.jpg Στο γραφείο της Διευθύντριας του Λυκείου βρίσκεται ο νεοδιορισμένος καθηγητής, ο κ. Προύτσος .
  " Αύριο το πρωί θα πάμε μαζί στην τάξη για να σας συστήσω στους μαθητές σας " του λέει .
  Όλη την υπόλοιπη μέρα σκεφτόταν πώς θα τον σύστηνε στα παιδιά .
  Αν μπερδέψω τη γλώσσα μου και δεν πω το ρο και αντί για Προύτσος πω Π***σος. Ντροπή ! Χαμός θα γίνει στην τάξη !
  Μέχρι αργά τη νύχτα έκανε πρόβες :
  " Παιδιά μου , ο κύριος είναι ο καινούργιος καθηγητής μας , ο κ. Προύτσος ! "
  " Να σας γνωρίσω , παιδιά μου , τον νέο καθηγητή σας τον κ. Προύτσος ! "
  " Ο κ. Προύτσος θα είναι φέτος ο καθηγητής σας ! "
  Το πρωί ανοίγει την πόρτα της τάξης ακολουθούμενη από τον καθηγητή , μπαίνουν και οι δύο μέσα και δείχνοντας τον καθηγητή λέει στα παιδιά συγκινημένη :
  " Παιδιά μου , από δω ο καινούργιος καθηγητής σας , ο κ. Μπέος ! "

  https://www.offsite.com.cy/articles/viral/anekdoto-tis-imeras/266859-i-dieythyntria-kai-o-neos-kathigitis

  Μελανιάζω εύκολα: Πρέπει να ανησυχώ;
  May 23rd 2018, 19:40, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Μελανιάζω εύκολα: Πρέπει να ανησυχώ; Σε όλους μας έχει συμβεί. Ξυπνάμε μια μέρα, και αισθανόμαστε ένα μικρό πόνο στο πόδι ή στο χέρι. Κοιτάμε και ανακαλύπτουμε μια μελανιά, και δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα από πού ήρθε. 
  Η απάντηση είναι απλή: μάλλον μελανιάζουμε εύκολα. Συνεπώς, ακόμα κι ένα μικρό χτύπημα, που ίσως να μην το αισθανθήκαμε καν, να αφήσει ένα σημάδι για λίγο καιρό στο δέρμα μας. Είναι αυτό ανησυχητικό;
  Μάλλον ήρθε η ώρα να μάθουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε για… τις μελανιές.

  Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο εύκολα συμβαίνουν


  Ιονία Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αμφιλοχία
  May 23rd 2018, 17:07, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Photo Eurokinissi / ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Ιόνια Οδό και συγκεκριμένα στον ανισόπεδο κόμβο Αμφιλοχίας, την Πέμπτη 24 Μαΐου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος.  
  Ειδικότερα, από τις 08:30 έως τις 20:00 θα ισχύει αποκλεισμός στην είσοδο και έξοδο του κόμβου με κατεύθυνση προς Ιωάννινα.
  Το συγκεκριμένο διάστημα, οι κινούμενοι με κατεύθυνση προς Ιωάννινα οδηγοί που επιθυμούν να εξέλθουν στον Α/Κ Αμφιλοχίας, θα ενημερώνονται έγκαιρα με τη χρήση κατάλληλων προειδοποιητικών σημάνσεων, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων, προκειμένου να εξέλθουν στον προηγούμενο ανισόπεδο κόμβο (Πρέβεζας-Αμβρακίας) και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, να  κατευθυνθούν προς την πόλη της Αμφιλοχίας.
  Αντιστοίχως, όσοι οδηγοί επιθυμούν να εισέλθουν στην Ιόνια Οδό μέσω του ανισόπεδου κόμβου Αμφιλοχίας με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, θα ενημερώνονται έγκαιρα τη χρήση κατάλληλων προειδοποιητικών σημάνσεων, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Άρτας από όπου και θα μπορούν να εισέλθουν εκ νέου στην Ιόνια Οδό.
  Naftemporiki logo

  Καλλιέργεια ελιάς: Μόνη ή με συγκαλλιέργεια;
  May 23rd 2018, 14:51, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  γράφουν στο ypaithros.gr: Α. Παντέρας, Κ. Μαντζανάς και Β. Παπαναστάσης
  Η ελιά (Olea europea) είναι ίσως το πιο διαδεδομένο καλλιεργημένο δέντρο στην Ελλάδα. Διάσπαρτα δέντρα ελιάς ή ελαιώνες βρίσκονται σε όλα τα μέρη της χώρας με ήπιο μεσογειακό κλίμα. Το ελαιόδεντρο θεωρείται ένα από τα λιγότερο απαιτητικά σε θρεπτικά συστατικά μεταξύ των καλλιεργούμενων δένδρων και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο φυτεύεται σε φτωχές, βραχώδεις περιοχές, με εδάφη που προέρχονται κυρίως από σκληρό ασβεστόλιθο. Ένα μεγάλο μέρος των ελαιώνων βρίσκονται σε απόκρημνες πλαγιές βουνοπλαγιών, σε παραδοσιακές πέτρινες αναβαθμίδες, για να συγκρατήσουν το έδαφος.
  Συνήθως, τα ελαιόδεντρα είναι το μόνο ξυλώδες συστατικό σε μία τυπική ελαιοκαλλιέργεια. Πολύ συχνά, όμως, απαντώνται και άλλα δέντρα, όπως χαρουπιές (κυρίως στην Κρήτη), αμυγδαλιές, καρυδιές, βερικοκιές, συκιές, λεύκες κ.λπ., μαζί με τις ελιές ή στα όρια των ελαιώνων. Σχεδόν όλα τα ελαιόδενδρα στα παραδοσιακά συστήματα προέρχονταν από άγρια φυτά που είχαν εμβολιαστεί. Οι βρώσιμες ελιές και το ελαιόλαδο είναι τα κύρια προϊόντα των ελαιώνων, ενώ τα δευτερογενή προϊόντα περιλαμβάνουν ζωοτροφές για ζώα και καυσόξυλα. Σε ορισμένα μέρη, εξαιρετικά έπιπλα και χειροτεχνήματα είναι κατασκευασμένα από ξύλο ελιάς.
  Οι ελιές μπορεί να συνυπάρξουν με:

  Ποιοι Άγιοι μας βοηθούν και σε ποια πάθηση;
  May 23rd 2018, 12:01, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Πολλοί είναι οι Άγιοι που έλαβαν από το Θεό διάφορα ιδιαίτερα χαρίσματα και οι οποίοι με την ειλικρινή προσευχή των πιστών σπεύδουν προς βοήθεια τους στις ανάλογες περιστάσεις.

  Ας δούμε μερικούς από αυτούς, όπως καταγράφονται σε σχετικό φυλλάδιο από το Άγιο Όρος :

  Ο Άγιος Κυπριανός, η Αγία Ιουστίνη η Παρθένος και η Αγία Θωμαΐς βοηθούν στην καταπολέμηση των σαρκικών πειρασμών, όλων των ειδών της μαγείας, στη λύση (διάλυση) αυτών και εν γένει μάχονται κατά ακάθαρτων πνευμάτων.


  thumbnail«ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ…ΒΟΥΤΥΡΟΥ…!».Γράφει ο Μπάμπης Κ.Μώκος
  May 23rd 2018, 09:38, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  Σταύρος Τσατίρης του Ιωάννη. Παιδί στακάτο κι'αψηλό, μουστακάκι αλφάδι μαντεκέ, με κάτι υπόλοιπα στον Περαία, από κάτι μπούκες, κάτι περίφτερα, κάτι τσακωμούς, κάτι χόρτα… προς διάθεσιν και ψυχαγωγίαν, τρία χρόνια εις το Σωφρονιστικόν Κατάστημα Τρικάλων, επιδείξας  καλήν διαγωγήν και ευδοκίμως αποφοιτήσας έλαβε το…δίπλωμα και έσκασε στην πειραιώτικη πιάτσα.

  -Εδώ είμαι, παρών  και το κάνω γνωστόν.

  Τον είδανε οι μάγκες, κοιταχτήκανε και διαρωτήθηκαν

  -Πώς;

  Δεν ήτουνε και τίποτα όνομα βαρύ, τίποτα σπουδαίο παιδί στο συνάφι ο Σταύρος.
  Ψιλοδουλειές, κόλπα αλαφροχέρικα, καμιά τσάντα από κάτι  ηλικιωμένες, μέχρι και κάτι …ποδήλατα, (ψιλοδοντιές χασίς) να οικονομά τον άρτον τον επιούσιον.

  Ταύτα και ουδέν περισσότερον. Τον είδε σκουραντζάτο και άδειο και του έπεσε δίπλα ο Φώτης ο Πλατιάκος, εκ Μάνης, σοβαρός και με όνομα φωναχτό, τρανταχτό στο ταράφι.

  -Ρε μαγκάκι, είσαι στη δίαιτα, στα λίγα, τα λιανά και στην ξέρα. Έτσι θα τη βγάλεις; Στο λιανοτάρι και στο τέρτσικο; Ελα ρε να σου δώκω απασχόλησις μπας και σαλιώσει ο καταπιόνας σου.

  -Δηλαδή;

  -Να, είναι μια εργασία που φέρνει ένα  ατιμόπλοιο κάτι πλάκες τσικουλατένιες απ'το Μπερούτι, είναι μέσα δυο παιδάκια δικά μας κι'όταν πλησιάζει το πλοίο ανοιχτά στην Αίγινα, τις βάζουνε, τις κλείνουνε αδιαβροχα  σε σελοφάν και με νάυλον, τις πετάνε ρε στη θάλασσα με σημαδούρες και σε βραδυά αφέγγαρη πάει ρε  ο Τρίντζουλας ο Σωκράτης με το καΐκι, τις μαζεύει και τις βγάζει στη στεριά, όπου πάνε τα δικά μας τα παιδιά απόξω, τις  μαζεύουνε και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Εσένα η δουλειά σου θα είναι στο καΐκι να βοηθάς τον Σωκράτη στο έργο. Αυτά κι'άμα φινίρει η δουλειά έχεις 500 και γράμματα δεν γνωρίζεις.

  Σκέφτηκε ο Σταύρος: Τι κάνω ρε; Θα κάθομαι με τα ψιλολόγια να αγναντεύω την Άρτα;  Τα 500 είναι 500. Και το αποφάσισε.

  -Είμαι μέσα.

  -Καλώς, σαρμάκο, τουμπεκί και θα ειδοποιηθείς.

  Ειδοποιήθηκε, κρυμμένο το φεγγάρι, σκοτάδι-πίσσα και μαζί με τον Σωκράτη κίνησαν απ'την Κούλουρη, ξεμάκρυναν, πλησίασαν το πλοίο και άρχισαν να μαζεύουν και να φορτώνουν τις τσαμαδούρες με το πράμα, όταν κάτι στο βάθος φώτισε, κόνταινε, πλησίαζε  και φάνηκε καθαρά το πλωτό του Λιμενικού. Τους έπιασε ταραχή, έβαλαν μπροστά να φύγουν, αλλά άλλη η ταχύτητα του καϊκιού, άλλη του πλωτού. Και πιάστηκαν στα πράσα.
  Στα βραχιόλια ο Σωκράτης στα βραχιόλια ο Σταύρος, έφαγε δυο χρόνια ο Σωκράτης, τρία ο Σταύρος γιατί δεν είχε και τόσο καθαρό βιβλιάριο ποινών και τέλος.

  Μονάχος στο καφενείο του Τρίκερη στο Πέραμα, νιόβγαλτος απ'την ψειρού, σκέφτονταν πώς και ποιο δρόμο να τραβήξει, όταν του ήρθαν στο μυαλό κάτι κουβέντες του Νώντα του Τσακίρη, ενός Λαμιώτη που ήντουσαν μαζί στις φυλακές στα Τρίκαλα.

  -Ρε μάγκα, πολλή η κλεισούρα, πολύ το κακό κι'άμα βγω από δω θ'αράξω στο μαγαζί μου.

  -Ποιο μαγαζί ρε φίλε;

  -Να, έχουμε ένα γαλακτοζαχαροπλαστείο εκειδά, κοντά στην Κοπή στη Δραπετσώνα και το κουμαντάρουμε οικογενειακά.

  Και σηκώθηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα ο Σταύρος και τράβηξε κατά το μαγαζί του Νώντα. Μπήκε και τον υποδέχθηκε μια κυρία.

  -Ζητάω τον κύριο Νώντα τον Τσακίρη, είστε η σύζυγος;

  -Καλέ όχι, η αδελφή του είμαι. Περιμένετε να τον φωνάξω.

  Βγήκε από το βάθος ο Νώντας, είδε το φιλαράκι, καταχάρηκε τον αγκάλιασε και είπε στην αδελφή του :

  -Βασιλική, κέρνα ρε το παλικάρι, ξέρεις εσύ, δώστου κουραμπιέ, από κείνους τους δικούς μας τους βουτυράτους με το μύγδαλο.

  www.delcampe.net


  Έφερε τον κουραμπιέ η Βασιλική, μοσχοβόλησε ο τόπος. Είπαν και θυμήθηκαν διάφορα και ρώτησε ο Νώντας.

  -Ρε μάγκα, ρε αδερφέ, πού είσαι, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις;

  -Τι να κάνω ρε, ρέστος, στην απελπισία, χωρίς δουλειά, στην πείνα και ψάχνομαι. Στην πιάτσα έχει πέσει ακρίδα και πείνα. Πάντως το αποφάσισα. Στρίβω, θ'αλλάξω δρόμο, τη μαγκιά ξέχασέ την, τέρμα, φυλακή εγώ δεν ξαναπάω.

  -Καλώς, αφού αποφάσισες να γίνεις άνθρωπος, θα σού δώκω εγώ δουλειά. Λεφτά τίμια και καθαρά. Εδώ χρειαζόμαστε χέρια. Θά'ρχεσαι θα παίρνεις 50 μεροκάματο και θα πορεύεσαι. Πιοτά κ.λ.π.μαγκιές κομμένες, τέρμα. Συμφωνείς;

  -Αν συμφωνώ λέει;

  Πέντε μήνες τώρα στη δουλειά ο Σταύρος, με σκούφο και ποδιά κάτασπρη ως τα μπούνια, ανάμεσα σε ζάχαρες, μπεσαμέλ, σεράνο, τάρτες και η Βασιλική δίπλα μαστόρισσα .

  -Σταύρο μου, έτσι το κάνουμε αυτό, έτσι εκείνο, τόση ζάχαρη βάζουμε, έτσι πήζουμε το γιαούρτι, έτσι το ρυζόγαλο. Σε βλέπω Σταύρο μου να σου αρέσουν οι κουραμπιέδες. Είναι κουραμπιέδες Λαμίας, οι καλύτεροι στον κόσμο. Αλλά κάνε κράτει, μην τρως τόσους πολλούς και μου πάθεις ζάχαρο.

  Βουτυροθρεμένη, γαλακτοθρεμένη, νταρντανογυναίκα, φεγγαροβλεφάτη η Βασιλική, μία έτσι -μία αλλιώς, του γυάλισε του Σταύρου και έπιασε το Νώντα.

  -Ρε συ αδερφέ, το και το, μου τη δίνεις;

  Το καλοσκέφθηκε ο Νώντας, μίλησε και στη Βασιλική, την είδε στα 36 της, σου λέει, αρχίζει και σταφιδιάζει και έδωκε την απάντησή του.

  -Να την πάρεις, πάρτηνε ρέ, χαλάλι σου. Θα είσαι όμως κύριος και σωστός. Οι μαγκιές και οι κακές συνήθειες κομμένες. Μπέσα ρε;

  -Μπέσα.

  Και την πήρε τη Βασιλική, ζωή και κότα, όλα τα αγαθά του θεού και κοίτα να δεις αδερφέ μου. Ο Σταύρος απ'το τίποτα νοικοκύρης. (Κοίτα ρε πως τα φέρνει καμιά φορά η ζωή η ρουφιάνα!).

  Κύριος και  μόρτης με τη σημασία του, τράβαγε και καμιά τσάρκα στην πιάτσα να πάρει μυρωδιά, έπαιρνε και κανένα κουτί κουραμπιέδες για τους μαγκίτες. Έτρωγαν τα αλάνια έκαναν φσσστ! Ήξεραν μόνο από 'κείνα τα σοροπιαστα ύστερα από φούμες να πάνε τα ..ζαφείρια κάτω. Και έλεγαν: Τι γλυκό μαγκιά ρε είναι τούτο;

  Και τον έβλεπαν καλοντυμένο και ασίκη οι μάγκες, έμαθαν τα καθέκαστα περί γάμου και του έκαναν πλάκα.

  -Πω-πω αδερφέ, κοίτα ρε, τι σου είναι αυτοί οι κουραμπιέδες Λαμίας. Κοίτα ρε μην πνιγείς στη ζάχαρη;

  Όπως εκείνο το βραδάκι, που ξαναβρέθηκε ο Σταύρος με δυο αλάνια και τον Φώτη. Ήπιαν τα ούζα τους όταν ο Φώτης έβγαλε ένα τσιγαρλίκι και του τόδωσε.

  -Κάφτο ρε.

  -Δεν κάνω.

  -Αντε ρε που τώρα  μας το παίζεις κορίτσι.

  Σαν να προσβλήθηκε ο Σταύρος, ψιλοπαλαντζάρισε, θυμήθηκε τα παλιά τα μάγκικα, πήρε το τσιγαρλίκι και το ρούφηξε. Ψιλοθολωμένος γύρισε σπίτι άλλος άνθρωπος, άρχισε τις βρισιές και τα καντηλάτα. Τον είδε η Βασιλική, απόρησε, είπε άντρας είναι, θα του περάσει, αλλά ανησύχησε.

  Φτιαγμένος ο Σταύρος έπεσε στις τούφες και ξεράθηκε. Οταν η Βασιλική έψαξε στο σακκάκι του για κάτι κλειδιά, βρήκε δυο σακουλίτσες που είχαν μέσα κάτι σαν αλεύρι. Κατι της είχε πεί ο Νώντας περί ουσίες κ.λ.π., τις πήρε και του τις έδωσε.

  Ο Νώντας που ήξερε από βαρβιτουρικά τις είδε, τρελάθηκε και του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι.

  -Ρε τον που…τη    να μου φέρει στο σπίτι ηρωίνη;

  Πρωί-πρωί, αλαφιασμένος, φάτσα κάρτα με τον Σταύρο.

  -Ρε συ, γιατί ξηγήθηκες σκάρτα; Γιατί ρε την πάτησες την μπέσσα; Δεν είσαι μάγκας ρε. Γιαλαντζί είσαι. Σε μάζεψα, σε τάισα, σε φρόντισα και ρε παλιοκερατά, σού'δωκα ρε και την αδερφή μου. Έτσι ρε ξηγιούνται ρε  οι μάγκες; Αντε τώρα πάρε δρόμο, τράβα και μην σε ξαναδώ γιατί θα σε τσακίσω βρωμιάρη.

  Και πήρε δρόμο ο Σταύρος και κατέβηκε στο καφενείο στην πιάτσα. Πανω στο πάσο σε μια άκρη ήταν ακόμα ένα κουτί που έγραφε: «Κουραμπιέδες βουτύρου-Λαμίας».-


  Οι φωτογραφίες ειναι απο την σελίδα: www.kaliterilamia.gr


  Μπάμπης Κ. Μώκος..

  Αμφιλοχία: Αναζητείται άτομο που χτύπησε γάιδαρο!
  May 23rd 2018, 06:53, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  epi-gaidarosΈνα περιστατικό με ιδιαιτερότητα, μιας και σχετίζεται με την άσκηση βίας σε ένα συμπαθέστατο τετράποδο και συγκεκριμένα έναν γάιδαρο, απασχολεί τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος της Αμφιλοχίας.
  Συγκεκριμένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί,  φέρεται να χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο έναν γάιδαρο, που ανήκει σε 46χρονο Αλβανό. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας,  ο Αλβανός έκανε την καταγγελία και υπέβαλλε την μήνυση σήμερα Τρίτη το πρωί και ο δράστης αναζητείται.
  Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του νόμου περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

  😄 Ανέκδοτο: Δύο τυφλοί στο Μπαρ 😄
  May 23rd 2018, 04:30, by noreply@blogger.com (George Amfilochia)

  2 φίλοι περπατούν και χαζολογούν ένα Σαββατόβραδο πηγαίνοντας βόλτα τα σκυλιά τους.
  Ο ένας έχει ένα ντόμπερμαν και ο άλλος ένα τσιουάουα. Καθώς περνάνε έξω από ένα μπαρ, λέει
  ο ένας:"
  -Ρε δεν πάμε να πιούμε τίποτα;".
  "-Μα αφού έχουμε και τα σκυλιά μαζί μας, δεν θα μας αφήσει ο πόρτας .
  "-Μην ανησυχείς" λέει ο άλλος! "Κοίτα και ακολούθα". Βγάζει ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ,τα φοράει και πάει στην πόρτα.
  "Δεν επιτρέπονται ζώα μέσα κύριε" λέει ο πόρτας.
  "Μα είμαι τυφλός και αυτό είναι ο οδηγός μου" λέει ο ψευτοτυφλός.
  "Ντόμπερμαν οδηγός;?! Χρησιμοποιούν και τέτοια τώρα για τέτοιες δουλειές;"
  "Ναι, ακριβώς όπως τα λες. Είναι πολύ καλά"
  "Oκ πέρασε" λέει ο πόρτας.
  Τον βλέπει από μακριά ο άλλος με το τσιουάουα και σκέφτεται ότι με αυτό τον σκύλο που
  έχει δίπλα του δεν πρόκειται να τον πιστέψουν αλλά αποφασίζει να πάει κι εκείνος. Φοράει μαύρα γυαλιά και πλησιάζει.
  "Επ, δεν επιτρέπονται ζώα μέσα κύριε" λέει πάλι ο πόρτας..
  "Μα είναι ο σκύλος οδηγός μου. Βλέπεις είμαι τυφλός.."
  "Ένα τσιουάουα;?!?!!?!?!!?!?!"
  "Τι;;!?!? Τους πoύστηδες!!! Tσιουάουα μου δώσανε;;!??!"  You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

  If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.
  Αντιδράσεις Vote: 

  Δημοσίευση σχολίου

  emo-but-icon

  item